Казахская кухня

Айран
Айран
Ашшы сорпа (суп)
Ашшы сорпа (суп)
Бал-каймак
Бал-каймак
Балиш (пирог)
Балиш (пирог)
Бастурма по-казахски
Бастурма по-казахски
Баурсак (изделие из теста)
Баурсак (изделие из теста)
Баурсак из творога
Баурсак из творога
Беляши
Беляши
Бидайкоже
Бидайкоже
Дательман (лапша дунганская)
Дательман (лапша дунганская)
Домолак баурсак (изделие из теста)
Домолак баурсак (изделие из теста)
Казы (колбаса)
Казы (колбаса)
Кеспе с мясом (суп)
Кеспе с мясом (суп)
Кишки бараньи тушеные
Кишки бараньи тушеные
Куйман (оладьи)
Куйман (оладьи)
Куйрык-баур (печень с курдючным салом)
Куйрык-баур (печень с курдючным салом)
Курица фаршированная по-казахски
Курица фаршированная по-казахски
Лапша дунганская (особого заказа)
Лапша дунганская (особого заказа)
Манпар (рванцы с мясом)
Манпар (рванцы с мясом)
Манты с бараниной (вареники)
Манты с бараниной (вареники)
Манты с тыквой (вареники)
Манты с тыквой (вареники)
Ми-палау
Ми-палау
Ми-шужук
Ми-шужук
Палау (плов по-казахски)
Палау (плов по-казахски)
Палау-лобо (плов с редькой)
Палау-лобо (плов с редькой)
Редька с маслом
Редька с маслом
Редька сай
Редька сай
Римшик
Римшик
Рулет по-казахски
Рулет по-казахски
Салат по-казахски
Салат по-казахски
Сарсу
Сарсу
Сары римшик
Сары римшик
Солянка по-казахски
Солянка по-казахски
Сомса по-казахски
Сомса по-казахски
Тары-коже (напиток)
Тары-коже (напиток)
Токаш (казахская лепешка)
Токаш (казахская лепешка)
Турлиеттер
Турлиеттер
Утка по-алмаатински
Утка по-алмаатински
Чебуреки по-каспийски
Чебуреки по-каспийски
Шашлык из баранины
Шашлык из баранины
Шашлык из печени
Шашлык из печени
Шашлык по-казахски
Шашлык по-казахски